Vi behöver dig

Väldigt många barn och unga söker sig till oss för att de är nyfikna och sugna på scouting. För att vi skall kunna bedriva vår verksamhet på ett bra och roligt sätt behöver vi ständigt vuxna som hjälper till. När vi är för få vuxna måste barn vänta i kö innan de får chansen att bli scouter.

Som scoutledare får du möjlighet att se barn och unga utvecklas som individer och i grupp. Känner du att du vill hjälpa till som ledare eller med någonting speciellt som just du är bra på så tveka inte att kontakta oss!

OBS! Att vara redo är ingenting du är, utan någonting du blir. Du behöver inte ha varit scout tidigare, vi lär dig allt du behöver kunna. (Som att sätta upp ett tält t.ex.). Scouterna centralt har mycket bra material och stöd, det finns ledarutbildningar, idébanker mm för att arbetet som ledare skall vara enkelt och roligt.

Vill du engagera dig i kåren?

Vad kul!

Du kanske vill vara ledare för en avdelning, ordna en hajk, sitta med i styrelsen eller bara finnas tillgänglig för punktinsatser som julavslutning osv. Ingen insats är för liten och inga förkunskaper krävs!

Har du själv någon form av kompetens eller kontakt som skulle hjälpa oss scouter att driva barn och ungdomsverksamhet är vi tacksam om vi kan få hjälp med detta. Vi är alla ideella ledare som vill göra detta. Men vi behöver fler ledare, styrelsemedlemmar och eldsjälar som kan göra stödinsatser. Hör av dig till oss om du känner att du vill hjälpa till.

Maila info@umeascoutkar.se eller registrera dig själv via https://umeascoutkar.se/bli-scout/.

Var redo!

Vad du behöver göra som ledare

Välkommen till världens roligaste uppdrag!

Vi lär genom att göra – vi kallar det learning by doing. Att vara scoutledare handlar främst om att göra scoutverksamhet tillsammans med scouterna i din grupp. Att ge unga möjlighet att utvecklas och växa är viktigare än att genomföra en aktivitet korrekt.

Som ledare hoppas vi att du får utveckla ditt ledarskap och ha roligt i processen. Vi vill att du ska känna dig välkommen och stöttad. Vi ser fram emot att uppleva äventyr och ha roligt tillsammans.

Här kommer en lista på vad Umeå Scoutkår förväntar sig av dig som är ledare eller funktionär i vår verksamhet. Vi vill att alla ska kunna vara med som ledare, men det finns ändå en förväntan på den som ska vara ledare att göra vissa saker. Annars riskerar verksamheten att inte fungera.

Som ledare i Umeå Scoutkår ska du:

 • Ha ett lyssnande och stödjande ledarskap.
 • Vara ledare för alla scouter på avdelningen, inte bara förälder för dina egna barn.
 • Vara en förebild för våra scouter.
 • Sätta barnens trygghet och behov i första hand.
 • Genomföra kursen Trygga Möten minst vart tredje år.
 • Visa registerutdrag från belastningsregistret för kårens utsedda person.
 • Vilja få förståelseför scoutprogrammet och ledarrollen
 • Medverka på eller leda scoutmöten enligt överenskommelse med avdelningens ledarteam.
 • Delta i planering och genomförande av avdelningens verksamhet.
 • Efter bästa förmåga följa scoutlagen
 • Hantera kårens material och egendom på ett ansvarsfullt sätt.
 • Medverka i kårens arrangemang såsom ledarupptakter, terminsavslutningar och andra gemensamma träffar.
 • Ta del av de möjligheter som finns för utbildning inom Scouterna vid behov och intresse.
 • Delta i planeringen av avdelningens verksamhet och ta gemensamt ansvar med övriga ledare att denna genomförs enligt plan.
 • Organisera och leda scoutmöten eller bistå andra ledare.
 • Delta i flertalet av avdelningens träffar.
 • Läsa din umeascoutkar.se-mail och avdelningens gruppchat.
 • Använda kårens Google Drive för att lagra filer som hör till verksamheten.

Några ledare per avdelning kommer dessutom att behöva:

 • Ansvara för avdelningens verksamhet och att den motsvarar Scouternas program, kvalitet- och säkerhetskrav.
 • Leda avdelningens ledarteam och säkerställa att det finns tillräckligt många ledare för avdelningen.
 • Leda planeringen av avdelningens verksamhet.
 • Organisera och leda möten.
 • Hantera föräldrakontakter och information till föräldrar.
 • Rekrytera nya scouter och fånga upp föräldrar som vill blir ledare.
 • Se till att adresser och kontaktuppgifter inom avdelningen är tillgängliga och uppdaterade.
 • Dokumentera närvaron på möten.
 • Delta i samordningen och planeringen av kårens gemensamma verksamhet.
 • Informera om avdelningens verksamhet och rapportera till styrelsen enligt de rutiner som finns.
 • Registrera och avregistrera avdelningens scouter.