På vår lokal på Ersboda finns det lite plats att vara. Ystarvägen 63 är adressen.

När är lokalen bokad?

Lokalen bokas av dig med @umeascoutkar.se-adress genom att lägga till ”Rum” i en kalenderbokning.