Vi är noga med din integritet

Därför vill vi berätta om varför vi behöver dina personuppgifter och hur vi hanterar dem.

När du gör en intresseanmälan till scouterna sparar vi dina uppgifter för att kunna hålla kontakt med dig och erbjuda dig en plats i rätt åldersgrupp. Ibland är det väntetid, och då hamnar du i kö efter ditt registrerade anmälningsdatum.

Umeå scoutkår registrerar medlemmars personuppgifter i Scouternas gemensamma medlemsregister Scoutnet. Detta är ett krav för att kunna ingå medlemskap i Scouterna. Läs mer om Scoutnet på Scouternas hemsida.

När du anmäler dig till en hajk eller ett läger får du lämna information om tex kost och hälsotillstånd. Det är för din trygghet och bara scoutledarna tar del av uppgifterna.

Kåren lämnar en del uppgifter till Umeå kommun för att kunna få aktivitetsstöd. Läs mer personuppgiftshanteringen på Umeå kommun.