Umeå scoutkår bildades 1911. Den förde då en verksamhet som kan anses ganska liten på en skala, och märks inte mycket i stadens medier. Vi finns med i Scoutförbundets årsredogörelse 1912. Många av dåtidens ledare bestod av militärer från det nyss anlagda regementet i Umeå 1908, I 20. Andra ledare var borgare i staden. 1928 rekonstruerades scoutkåren. Efter det börjar scoutkåren växa och blir ett inslag i stans föreningsliv. Efter den rekonstruktionen så finns många dokument sparade och kårens historia kartläggas. 1953 gjordes ett häfte med anledning av kårens 25 års jubileum som berättar om kåren.

Ur kåren har sedan splittrats upp flera kårer i stan, efterhand som den har vuxit till ytan. Först att separera sig var Tegs scoutkår på andra sidan älven som bildades 1957. Den sista som splittrades ur kåren var Grubbe scoutkår, 1977. Stan har sedan fått ytterliggare kårer som startats upp på stadsdelarna.

Årtal i historien

1911
Scouting startas i Umeå.

1912
Den 10 mars 1912 konstitueras kåren med major A. Schöning som kårchef och jägmästaren G. Beronius som vice kårchef.

1915
Kåren finns med i ”Almanack för ungdom” och där omtalas att kåren består av: 3 avdelningar bestående av 23 3:e-klassare, 40 2:a-klassare och 28 1:a-klassare. Prov avlades det året för 63 specialmärken. (Detta tyder på att kåren bör ha kommit igång rejält i starten.)

1928
”Vid sammanträde den 25 januari beslöts:
1. att bilda en scoutkår med kyrklig betoning.
2. att scoutkåren skulle bära namnet Umeå Kyrkliga Scoutkår (U.K.S.)
3. att scoutkåren skulle söka anslutning till Sveriges Scoutförbund och antaga dess stadgar.”

Utsågs landshövding Ringstrand till hedersordförande.
Telldelades pl Sven Orring silverkorset för räddning av människoliv

1929
Beslöts bilda en garantförening.

1930
Sportstugan på Stormskär blir kårens egendom.

1931
Tillerkännes landshövding Ringstrand och kårens donator Vita hedersmärket.
Deltagande i Kulla-lägret i Skåne.

1932
Upptogs vandrarscoutarbete och bildades en hird av S:t Örjansorden.
Deltog kåren i en landsomfattande hjälpaktion för nödlidande.

1933
Kåren deltog i vinterdistrikttävling i Tärna.

1934
inga uppgifter

1935
Kårens namn ändras till Umeå Scoutkår.
6 deltagare till Rover Moot på Ingarö anmäldes.
Vinterläger i Tärna.

1936
Bildades en kamratförening i Umeå och avhålles fest med anledning av förbundets 25-årsjubileum.
Läger i Djupvik

1937
Kamratföreningens framtida öde överlämnas i ditriktets händer.
Deltager i Jamboreen i Holland.

1938
Präglas kårarbetet av förberedelser och deltagandet i det stora Tullgarnslägret. Diskuterades uppdelning av distriktet i en norra och en södra del.
Bildades S:t Georgskommittén för Umeå scoutkårer.
Scoutchefen Folke Bernadotte besöker kåren, som överlämnar till kåren sitt fotografi med namnteckning.
Upptogs frågan om Scoutfrämjandet i länet.

1939
Startas vargungearbete.
Uppkommer första gången tanken på bildandet av ett kårråd.
Scouter deltager i luftskyddsarbete.

1940
Kåren deltar i insamlingenarbetet för Finlands barn.
Vinterläger i Överklinten och sommarläger i Ratan.

1941
Startas handicap-scouting på Brogården med en vargungeflock.
Sommarläger i Vilhelmina och Stormskär.
På hösten kommer sjö-scouting i gång inom kåren.
Besök av förbundsinstruktör F. Dahlby.

1942
Kåren blir representerat i Ungdomsrådet.
Påskläger i Vindeln och inköp av sjöscoutbåt.
Kåren tar initiativet till ”julfemmeinsamlingen” till förmån för välgörenhetens ordnande i Umeå (F.V.O).
Utökas handicap-arbetet på Brogården till att omfatta även en avdelning med scouter.
Samarbete med Skidfrämjandet vid dess 10-årsjubileum.
Medverkan i Ungdomsutställningen i Ungdomsrådets regi.

1943
Förordas ny uppdelning av distriktet. Försök med gemensamt valborgsmässofirande.
Bestämmes att den nya (blå) halsduken skall förses med ”stadsvapnet”. Besök av förbundinstruktör Myrin.
Medverkar kåren vid Sångarförbundets Norge-hjälp och i annat sammanhang med Svenska Naturskyddsföreningen.
Sjöscoutavdelning bildas i Holmsund

2012
Umeå, Haga och Ersboda Scoutkårer gick samman till Umeå Scoutkår.