Välkommen som ledare eller funktionär i Umeå Scoutkår! Nedans finns lite information som kan vara bra att ha koll på:

Kårens administration

Kåren har en styrelse och några centrala funktionärer som sköter mycket av administrationen för föreningen. Här kommer en lista på vilka roller som kan vara bra att känna till och vad de gör:

  • Kårens ordförande: leder kåren och kårstyrelsens arbete. Hen ansvarar för mycket av den externa kontakten mellan föreningen och omvärlden. Vet du inte vem du ska fråga, hör av dig till ordföranden, t ex på orforande@umeascoutkar.se.
  • Kårens kassör: hanterar kårens ekonomi. Har du gjort ett utlägg, dvs köpt något som kåren ska betala för så fotar du kvittot och skickar fotot till ekonomi@umeascoutkar.se med information om vad du köpt, till vad du gjort det, vem du är och betalningsuppgifter till dig.
  • Ansvariga avdelningsledare: på varje avdelning finns det en eller flera personer som tar ett lite större ansvar för att ni som ledargrupp ska fungera och har den huvudsakliga kontakten med styrelsen. Vänd dig i första hand till den personen om du har några frågor.

Alla medlemmar är registrerade i vårt medlemsregister Scoutnet. Eftersom all vår kommunikation styrs av hur man är registrerad i Scoutnet är det viktigt att man håller uppgifterna uppdaterade. T ex är det viktigt att du som ledare är registrerad som ledare på rätt avdelning, annars missar du lätt information som skickas ut till respektive ledargrupp. Kolla själv hur du är registrerad på www.scoutnet.se.

Alla vuxna medlemmar har automatiskt tillgång till en egen e-postadress enligt namn.efternamn@umeascoutkar.se. Läs mer om detta på Google Workspace.

Registerutdrag

Alla ledare som har kontakt med barn som är yngre än 18 år måste visa ett utdrag från belastningsregistret för kårens ordförande eller den som styrelsen utsett. Du beställer enkelt och gratis utdraget som riktar sig till personer som ska arbeta med barn i ideell sektor från polisens hemsida.

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.

Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare »

Läs mer om Trygga Möten »

Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, båda unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar. » 

Du kan prata med kåren om det finns möjlighet att få hela eller delar av en scoutledarutbildning betald.