Umeå Scoutkår

Umeå Scoutkår bildades redan 1911, alltså för mer än hundra år sedan! Vi är en av Sveriges äldsta scoutkårer.

Vi har fyra avdelningar från spårar- till utmanarscouter. Vi samarbetar med Tegs Scoutkår, särskilt i äventyrar- och utmanaravdelningarna. När vi åker på hajker och läger brukar vi även träffa scouter från andra kårer till exempel Nordmaling, Vännäs, Örnsköldsvik och Skellefteå. 

Här har vi samlat information om vår kår som kan vara bra för scouter och scoutföräldrar.

Vi gör unga redo för livet

Vi i scouterna brinner för att barn och unga ska få uppleva gemenskap och äventyr i naturen. Alla våra ledare är utbildade i att göra trygga möten och våra aktiviteter följer scoutmetoden, som är unikt för scouting.

Läs mer om våra ledarutbildningar. » 

Scoutmetoden

Scoutmetoden är en metod för personlig och social utveckling där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

På Scouternas webbplats kan du läsa om scoutmetodens sju olika delar. »

Scouternas Aktivitetsbank

Scouterna har en egen Aktivitetsbank där alla kan hitta roliga aktiviteter för olika åldrar och med olika teman.

Hitta aktiviteter i Aktivitetsbanken. »

Läger

Att åka på läger med sin patrull eller avdelning är ett riktigt äventyr för de flesta scouter, oavsett hur gammal man är. Varje avdelning i vår kår åker på ett eget helgläger (hajk) varje termin. På sommaren brukar vi åka på ett större läger tillsammans med andra kårer.

Scouternas läger i Sverige och världen

Från att du är upptäckarscout kan du åka på läger i Sverige och världen som anordnas centralt av Scouterna. Det kan till exempel vara en segling i Östersjön med vårt skepp Biscaya eller den utmanande vandringen Explorer Belt någonstans i Europa.

Scouternas läger i Sverige och världen. »

Hur kåren styrs

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ungefär 120 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi avdelningarna Spårarna, Upptäckarna, Äventyrarna och Utmanarna.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan. Titta gärna in på våra avdelningar för att se exempel på våra terminsprogram.

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer. En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.

Styrelsen väljs på den årliga kårstämman. På styrelsemötena, som är ungefär varannan månad, diskuterar man hur det går i de olika avdelningarna och planerar arrangemang. Kårstyrelsen har också hand om ekonomin, kårens lokaler, rekrytering och ledarutbildning mm.

Mötena är öppna för medlemmar och här kan du också läsa kårstyrelsens protokoll. Kontakta styrelsen om du har förslag, frågor eller vill hjälpa till med något.