Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 350 kr/termin. När du gått med i scouterna får du en faktura som skickas från Scouterna centralt. När du betalar bekräftar du medlemskapet. 

Medlemsavgiften täcker de flesta aktiviteterna, vår medlemstidning Scout och försäkringsskydd. När vi far på hajk är det till självkostnadspris, oftast ca 100-250 kr extra.

När du betalar din medlemsavgift blir du också medlem i Västerbotten-Ångermanlands scoutdistrikt och Scouterna, samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Hör av dig till oss om du vill vara medlem, men inte har möjlighet att betala. Vi försöker alltid lösa så att alla som vill vara med får vara med!

Subventionerad avgift för aktiva ledare och funktionärer

För de som är vuxna och aktiva i kåren som ledare eller funktionärer betalar enbart 1 kr för att vara medlem i Scouterna. Att det inte är 0 kr beror på att vi behöver ha ett godkännande från dig att vill vara medlem, annars kan vi inte söka statsbidrag för dig.

Läs mer om hur du blir ledare på Kom med som ledare!

Scouternas stödfond

Syftet med Scouternas stödfond är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på.

Genom ekonomiska eller materiella bidrag bidrar stödfonden till att undanröja de hinder som finns att fullt ut delta i lokal scoutverksamhet. Det kan till exempel vara hinder som otillräcklig utrustning eller svårighet att betala deltagaravgifter, medlemsavgifter eller resor.

Läs mer om Scouternas stödfond på Scoutservice »