Rapport från kårstämman 2019

28 februari, 2019 av Breitholtz

Umeå scoutkår hade årsstämma den 25 februari.

IMG_0211Stämman samlade ledare, äldre scouter och en del föräldrar för att få höra om verksamheten under 2018 och även diskutera kommande år. Inför mötet hade scoutlokalen storstädats och det var en trevlig kväll med fika och samtal.

Ansvarsfrihet

Styrelsen redogjorde för sin verksamhetsberättelse och visade att budgeten är i balans. Kåren har ordnat regelbundna aktiviteter för scouter i alla åldrar men det har varit en del svårigheter att få styrelsearbete och administration att fungera smidigt. Det är även brist på scoutledare. Mycket arbete ligger på få personer!

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Ny ledning

Valberedningen hade inte kunnat sammanträda och förbereda valen men frågan löstes så att stämman valde en styrelse och beslutade samtidigt att ta upp frågan igen vid en extra stämma i maj. Tills dess förbereds nya val samt även en justering i stadgan som gör det möjligt att välja en mindre styrelse om det behövs. Alla kan hjälpa till att peppa och inspirera föräldrar och äldre scouter att engagera sig på olika sätt i vår scoutkår!

Läs mer

Protokoll från årsstämman

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

Revisorernas berättelse för 2018