Välkommen till årsstämman

18 februari, 2019 av Breitholtz

klubba-1Nu närmar sig Umeå scoutkårs årsstämma och alla är välkomna, scouter som föräldrar. På stämman går man bl.a. igenom verksamhetsberättelse för föregående år, utser en styrelse och fastställer en övergripande verksamhetsplan för året. Det är en bra chans att få mer insyn i kårens verksamhet och komma med egna förslag och synpunkter. Inga motioner har inkommit eller behandlats av styrelsen i förväg, men på stämman finns möjlighet att ställa frågor eller lägga yrkanden kring punkterna på dagordningen. Alla medlemmar har rösträtt på stämman.

Kåren välkomnar vuxna som vill hjälpa till, kanske ta sig an uppdrag i styrelsearbete eller bidra med idéer och engagemang på andra sätt. Prata med din ledare eller någon i styrelsen om du är sugen eller har tips! Gör det även om du inte kan komma på själva årsstämman.

Välkommen måndagen den 25 februari klockan 18.30-20.00 till i scoutkårens lokal på Ersboda, Ystarvägen 63 B.

 

Stämmohandlingar

Dagordning för Umeå scoutkårs årsstämma 2019

Kårstadgar

Protokoll från kårstämman 2018

Kårstyrelsens verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse för Umeå scoutkår 2018

 

 

PS: Även yngre scouter är självklart välkomna på kårstämman. Om de sedvanliga årsstämmoförhandlingarna blir för långtråkiga går det bra att pyssla lugnt med annat också, det finns ju mycket kul på lokalen.