Scoutverksamhet våren 2021

19 februari, 2021 av Breitholtz

Under pandemin är ingenting sig likt. Umeå scoutkårs ambition är att fortsätta skapa meningsfull och utvecklande fritid för barn och unga i Umeå, och våra scoutledare diskuterar läget löpande.

Intresset för scouting är väldigt stort, vi får in nya ansökningar varje vecka. Dock har tyvärr inte alla våra avdelningar kommit igång riktigt med scoutmöten under 2021. Viss verksamhet genomförs digitalt, vilket fungerat bra som alternativ i första hand för de äldre scouterna. En del aktiviteter ligger på is.

Nu diskuteras ännu vilken verksamhet vi kan genomföra, på ett smittsäkert och meningsfullt sätt för våra scouter våren 2021. Kårstyrelsen ser att möjlighet att starta upp verksamheten finns, men då krävs också att det finns ledare som kan och vill hålla i aktiviteterna och känner sig trygga med det. Med fler ledare skulle vi kunna göra mer. Hör av dig om du vill hjälpa till på något vis!

Du som är scout sedan tidigare kommer att få information från dina ledare så snart nya aktiviteter planerats. Håll ut, håll ihop, var redo!