Umeå Scoutkår växer och ger fler och fler barn och unga en meningsfull fritid – nu är vi fler än 200 medlemmar!

23 augusti, 2023 av Patrik Ulvdal

I Umeå Scoutkår får barn och unga uppleva roliga och utmanande äventyr och träffa nya kompisar. Syftet med allt vi gör är ungas personliga utveckling: ledarskap, att vara aktiv i gruppen och självinsikt och självkänsla är några av de förmågor som man utvecklar som medlem hos oss. Scouting har en egen pedagogik, scoutmetoden där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, och där våra värderingar, scoutlagen, finns med i allt vi gör. Vi är schyssta kompisar! Och nu ger vi fler än på länge möjlighet att uppleva scouting!

Umeå Scoutkår har funnits sedan 1911 och är en av Sveriges äldsta scoutkårer. Medlemsantalet har varierat genom åren, med toppar över 200 medlemmar under 60- och 70-talen. På 90-talet började tyvärr en negativ trend där färre ville vara scouter – både i Umeå och resten av Sverige. Sen början av 2010-talet har utvecklingen vänt och fler vill bli scouter. Under 2022 växte scoutrörelsen i Sverige till att vara över 80 000 medlemmar. Det är en ökning med ungefär 10 000 medlemmar på ett decennium. I år är det också dags för Umeå Scoutkår att öka rejält, och för första gången på länge är vi fler än 200 medlemmar.

– Vi har märkt ett rejält sug efter scouting från många barn och deras föräldrar. Under flera år har vi haft fler än 100 barn i vår väntelista. Det är något nytt, säger Tobias Hedlund, ordförande för Umeå Scoutkår.

Scoutkåren har arbetat aktivt de senaste åren med att ta hjälp av föräldrar som vill att deras barn ska få en meningsfull fritid. Vill och kan en förälder ställa upp som ledare får ens barn förtur till en plats. Det är tack vare alla vuxna som ställer upp som ledare som gör att scoutkåren nu kan växa rejält.

– Allra helst hade vi såklart velat erbjuda alla som vill en plats. Men eftersom vi måste anpassa oss efter de ideella resurser vi har, dvs våra ledare, får vi sätta ett tak på hur stora scoutgrupper vi kan ha. I höst kommer vi ha ca 15 patruller med 6-10 scouter i varje. Att det blir så många tackar vi alla våra ledare för, säger Tobias Hedlund.

I Umeå Scoutkår finns verksamhet från det året man fyller åtta tills man går ut gymnasiet. Sen får man gärna stanna kvar och hjälpa till som ledare, eller göra något annat kul i scoutrörelsen – t ex som att åka till andra sidan världen och hjälpa till på ett världsscoutläger i Korea.

Under scoutåret som börjar den 29 augusti kommer scouterna, nya som gamla, få uppleva en massa spännande äventyr – och skaffa nya kompisar. Det blir flera hajker och läger såklart, men framförallt träffas scouterna varje tisdag. Eftersom scoutkåren saknar lokaler görs nästan all verksamhet utomhus.

– Har någon en lokal som står tom som de vill hyra till oss får man gärna höra av sig. Då kan vi kanske växa till 400 medlemmar, avslutar Tobias Hedlund.

Tisdagen den 5 september kl 19.00 kan intresserade journalister få besöka en scoutträff. Anmälan sker till info@umeascoutkar.se. Tillfället kommer ge möjligheter till bilder av verksamheten och intervjuer med scouter, ledare och funktionärer. Begränsat antal platser, föranmälan krävs..

Frågor och eventuella intervjuförfrågningar skickas till info@umeascoutkar.se

Tobias Hedlund

Medlemsutveckling sedan 2000