Viss scoutverksamhet återupptas – efter riskbedömning

19 april, 2020 av Breitholtz

Var redo! Gör ditt bästa!

Umeå scoutkår har stor respekt för allvaret i den smittspridning och kris som nu drabbat hela världen. Vi uppmanar alla att vidta försiktighetsåtgärder, och noga följa myndigheternas råd.

Scouter är inte experter på smittskydd, men kan kan stå för saklighet och riskmedvetenhet – och samtidigt försöka vara medmänniskor till hjälp. Vi tror att det kan vara en trygghet för barn och unga att livet trots allt fortgår. Kanske kan scoutmötet vara en möjlighet att prata med en vuxen om sina tankar. Den verksamhet som arrangeras ska vara corona-anpassad och föregås av noggrann riskbedömning.

 

______________________________________________________

Kårstyrelsen 2020-04-19

Ledare i Umeå Scoutkår som är friska och själva vill, kan därmed återuppta viss verksamhet för sina scouter, i den mån man finner lämpligt. För detta gäller några villkor:

  • Alla ledare och deltagare är fullt friska.
  • All verksamhet sker utomhus.
  • Ledarna påminner vid varje möte om hur vi kan minska smittspridning och/eller hjälpa medmänniskor med anledning av krisen.
  • Handtvätt med tvål och vatten, alt handsprit, obligatoriskt vid all mathantering. Gärna oftare.
  • Inga övningar eller lekar som innebär fysisk kroppskontakt genomförs. Vi försöker hålla avstånd.
  • De som av oro eller andra skäl väljer att avstå från att delta på möten möts med respekt. Ingen press på vare sig ledare eller scouter får förekomma – deltagande är helt frivilligt.

 

Kårstyrelsen följer utvecklingen och kan komma att ompröva detta beslut längre fram.